Susy Mikkelsen

Mødet med denne forståelsen for 5 år siden har varigt forandret mit liv.

Pludselig så så jeg løsninger for mig og andre mennesker som har haft kæmpeproblemer med at få kroppen til at fungere. De der har været på træningskursus har gendannet deres livsglæde, energi, kreativitet, kraft og styrke. De har lukket for alle symptomer ved at træne i at ‘slukke’ for overaktivitet i det selvstyrende nervesystem. Et meget ubevidst styrende nervesystem som vi alle har. Dette selvstyrende nervesystem reagerer med øget aktivitet når du møder en tiger (de findes i mange udgaver ), og falder til ro når tigermødet er færdigt. Dette fungerer supergodt i mange ‘fare’ situationer, men det går galt og vi får alskens symptomer når hjernen ubevidst ikke længere kan skelne mellem ‘fare’ og ‘fred’. Ved en ulykke eller ved en svær infektion kommer der megaaktivitet i det selvstyrende nervesystem. Dette er en fin og helt normal reaktion. Men hvis du så ikke kommer dig rimelig hurtigt, så kan det selvstyrende nervesystem køre videre af sig selv med en varig overaktivitet. Du kommer dig efterhånden over den oprindelige ulykke eller infektion, men mærker det knapt, for det selvstyrende nervesystem er nu helt ude af trit- og dét gør dig syg. Dets overaktivitet påvirker alle kroppens styresystemer: Nervesystemet, muskel- skelet systemet, hjerte-kar , mave-tarm og immunsystemet. Og kører en eller flere af disse systemer med overaktivitet kan vi udvikle mange og meget forskellige, især individuelle symptomer; manglende koncentrationsevne, træthed, balanceproblemer, muskel og ledsmerter, hjertebanken og problemer med at rejse sig hurtigt op, mavesmerter og diaré, ømme lymfeknuder, ondt i halsen og diverse intolerancer. I årevis har jeg vidst og mærket at overaktivitet i det selvstyrende nervesystem kan gi os plager, men har ikke kendt en metode som var effektiv nok til at styre dette selvkørende system ordentligt. Men nu ser jeg hvordan vi selv træner og lærer at ‘slukke’ for overaktivitetskontakten og dermed tænde for lyset så vi kan gendanne vores velbefindende, kompetencer, energier, klarhed i hovedet og sundhed.Det er vidunderligt at være med i og være vidne til. Træningen med mentale teknikker omdanner løbende nervesystemets funktion til en ny planlagt mere helsebringende funktion og automatiserer funktionen så der er varigt velbefindende. Med egne hænder mærkede jeg hvordan gamle skadelige bevægemønstre i muskler og senevæv i kroppen var forsvundet hos dem. Nu da jeg kender forklaringen på overaktiviteten i det selvstyrende nervesystem, og kender til træningen i at ‘slukke’ det er mit liv forandret. Det er overraskende, opmuntrende, glædesbringende og dramatisk livgivende således at dirigere og kreere sin egen sunde, frie og selvtillidsøgende fremtid. Træthed, smerter, uro og bekymring forsvinder med træningen i at anvende mentale teknikker. Efter kunnskap må man selv træne videre hjemme og gribe aktivt ind for konsekvent at reproducere samme resultat igen og igen automatisk ubevidst. Man bruger kroppen på en balancerende, aktiverende måde og gør herved helheden sundere. Stress og bekymring som nok må antages at plage mange af os kan også give et hyperaktivt selvstyrende nervesystem. Også her er der stor succes at hente ved at bruge træningsprocessen. Nærvær, tankeklarhed, energi, selvtillid, glæde, bløde,frie afbalancerede muskler og sener gør det til en ny fornøjelse at træne og røre sig, hvilket igen skaber overskud til at sørge for forandring og mere kompetense og indtagning af nye ting i mit liv med ny viden og kunnen. Der er god plads til og megen glæde forbundet med alt det der skal passes og til at sikre mig det liv jeg elsker.