Lykkelig 45

I store deler av mitt liv har jeg gjort meg negative tanker om meg selv og bidratt til sosial uro.

Jeg har alltid trodd at andre mennesker tenker negativt om meg og at de er mest opptatt av mine svake sider. Dette har gjort at jeg for det meste har snakket «ned» meg selv og at jeg selv har gjort meg til min verste kritiker. I løpet av veiledningen gikk det et lys opp for meg når det gjelder min måte å tenkte på og jeg forstod hvordan jeg til stadighet gravde meg selv ned i grøfta. Jeg forstod at jeg faktisk må stoppe meg selv når jeg starter med de negative tankene. Det var svært nyttig å gjøre ulike øvelser sammen med veilederen hvor jeg lærte meg å stille spørsmål til min måte å tenke på og kanaliserer tankene mine i positiv retning. Jeg klarte å se meg selv utenfra og jeg forstod hvor destruktivt jeg tenkte og at jeg førte meg selv i en retning jeg ikke ønsket. Jeg forstod også at jeg selv kan velge å føre meg selv i en mer positiv retning. Aller mest gledelig var det at denne måten å endre min tenkning på er relativt enkelt så lenge jeg bare er bevisst på når jeg selv er på vei til å grave meg ned i grøfta. Jeg opplevde at vi fikk svært god trening i å bruke mentale verktøy på egenhånd og at jeg klarte å ta kontroll over min indre dialog slik at jeg kan tenke mer positivt om meg selv. Jeg sier til stadighet «stopp» når jeg gjør negative tanker om meg selv. Isteden fokuserer jeg på livet jeg vil ha. Jeg fokuserer på å tenke positive tanker om meg selv og andre. Mitt sosiale stress har vært fullstendig borte etter at jeg tok kurset.